Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden:

Goederen die op voorraad zijn bij SonoraMuziek vertrekken dezelfde of uiterlijk de volgende werkdag na bestellen. Indien een produkt niet voorradig is wordt het betreffende artikel uiterlijk binnen 30 dagen geleverd. SonoraMuziek brengt u in zo’n geval uiterlijk binnen 2 werkdagen op de hoogte.

1. Toepasselijkheid:

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SonoraMuziek zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van SonoraMuziek worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door SonoraMuziek ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst:

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door SonoraMuziek.

SonoraMuziek is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt SonoraMuziek dit gemotiveerd met de reden waarom aan u mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen:

3.1 Alle aanbiedingen van SonoraMuziek zijn vrijblijvend en SonoraMuziek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen na de overeenkomst te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft u het recht de overeenkomst op te zeggen.

3.2 Alle prijzen van de artikelen zijn vermeld in euro inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4. Retourzendingen:

4.1 Alle artikelen kunt u binnen 14 dagen na ontvangst retourneren waarna u uw aankoopbedrag terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat artikelen in ongeschonden (tenzij het om een productklacht na in gebruikname gaat) staat bij SonoraMuziek worden afgeleverd (zie voor opsomming onderaan dit artikel). Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Eventuele gebreken dient u binnen bekwame tijd na ontdekking aan ons te melden per e-mail onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van de e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. SonoraMuziek zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat het artikel niet geaccepteerd is op gegronde redenen en aan ons retour is gezonden.

4.3 In het uitzonderlijke geval dat een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling (verkeerde artikel of kwaliteitsprobleem) dan behoudt SonoraMuziek zich het recht voor het artikel te ruilen door een nieuw exemplaar sturen na retourneren van het ongewenste artikel.

4.4 Indien u iets terug stuurt, verpak het goed en stuur het naar:

SonoraMuziek
Noordstraat 100
4531 GK Terneuzen
Nederland

Wij zullen op werkdagen binnen 48 uur retouraanvraag in behandeling nemen en contact met u opnemen om de verdere procedure aan u voor te leggen.